Informera styrelsen / Båtplatsansvarig Jan Bodgren

...om du inte kommer att sjösätta din båt under året. Din båtplats kan i så fall hyras ut tillfälligt.

 

Ansökan om båtplats:
mailto:jan.bodgren@swipnet.se
tel: 031-994725 /
0707-760839 /
0523-44157