Arbetsdag 1 maj 2010

Jag har inte tagit några foton i år, tiden har inte räckt till.

Arbetsledning:
Jan Bodgren
Jan Fridén

Deltagare:
Morten Gjessing

Kjell Dalström

Arne Karlsson

Göran Karlsson

Sigmund Seland

Stig Larsson

 

 • Arbetsbåten bottenmålades och blev sjösatt.
 • Flotten blev sjösatt och förtöjd.
 • Alla bryggor blev oljade
 • Trädgårdsmöblerna blev oljade och utplacerade.
 • Vi sågade ned några av björkarna framför parkeringen
 • Dinitrolade ett antal stålbalkar
 • Kontrollerade, inventerade och dokumenterade alla stålkonstruktioner,
  bedömde hur länge de kommer att hålla.

Jan Bodgren

2010-05-01

 

 

Arbetsdag 15 maj 2010

Arbetsledning:
Jan Bodgren
Jan Fridén

Deltagare:
Kjell Grönvold
Alfred Rapp
Lars Tjäder
Henrik Mattsson
Kjell Dalström
Evert Agneholm
Leif Andersson
Lennart Karlsson
Kjell Klintefelt
Rolf Granat
Sigmund Seland

 

 • Resten av Björkarna framför parkeringen sågades ned.
 • Dinitrolning av stålbalkarna.
 • Började att byta bryggdäcket på bryggan framför kranen.
 • Oljade det som inte var klart förra gången.

 

Jan Bodgren
2010-05-15

 

 

Arbetsdag 12 juni 2010

Arbetsledning:
Jan Fridén

Deltagare:
Dennis Edwardsson
Morten Gjessing
Björn Larsson
Lars Magnusson
Ove Sjöstrand
Evert Agneholm
Leif Andersson
Sigmund Seland

 

 • Bryggdäcket framför kranen gjordes klart.
 • Kranen kontrollerades och smörjdes enligt underhållsschemat.
  (Kranen är besiktad och godkänt av Inspecta år 2010)
 • Dinitrolning av stålbalkarna.

 

Jan Bodgren

2010-06-12