Avgifter

Inträdesavgift

3000 kr
Medlemsavgift 200 kr

Båtplatsavgift
Beslut årsmöte 2010.
Styrelsen beslutar
varje år beloppet efter vilket underhållsbehov
som finns för stålbalkarna.
Båtplatsavgiften kan maximalt bli 644 kr/m

 
Hamnavgift 0 kr

Serviceavgift för ej upptagen boj för vintern
Serviceavgift för ej fullgjord arbetsdag

1000 kr
800 kr

Kranavgift (medlem) 0 kr
Kranavgift (ej medlem) 200 kr
Avgift för att använda sjösättningsrampen
(ej medlem)
100 kr/år

 Avgift för att hyra klubbhuset                         100 kr/dygn