Arbetsdag 2 maj 2009

Arbetsledning:
Jan Bodgren
Jan Fridén

Deltagare:
Kjell Grönvold
Hans Johansson
Thore Lund
Morten Gjessing
Henrik Mattsson
Gerhard Hermansson
Leif Andersson
Jacob Wennerberg

Morgonen var fantastisk, strålande solsken och spegelblank fjord.
Bra uppslutning denna första arbetsdag, arbetsuppgifterna som genomfördes var följande:

 • Alla bryggor, räcken, trädgårdsmöbler och räcken runt parkeringarna oljades.
 • Jan F hade tillverkat en ny skylt (som ett sjömärke) angående information om rampavgiften som nu placerades till höger om rampen.
 • Bryggan framför klubbhuset och framför kranen fick sina stålkonstruktioner rengjorda och dinitrolade.
 • Parkeringarna städades från grenar, löv och grus.
 • Flotten till vänster om rampen sjösattes och oljades. Rampen försågs med ett räcke och oljades.
 • Kranen fick fett i alla nipplarna och alla wirar oljades med en blandning av olja och fett.
 • Vi har köpt in 2 st 6 kg pulversläckare till båtklubben, en hängdes i verkstaden och en utanför dörren i andra våningen. Den utanför dörren är nu tillgänglig vid behov för alla, även om man inte har nyckel med sej.

 

Jan Bodgren

2009-05-04

 

Arbetsdag 23 maj 2009

Arbetsledning:
Jan Fridén
Sigmund Seland

Deltagare:
Roger Andersson
Morten Gjessing
Leif Ejderbäck
Björn Larsson
Lars Tjäder
Paul Jensen
Håkan Hansson
Leif Andersson
Lennart Karlsson
Göran Karlsson

Ännu en fin morgon, lite slöjor och dis i luften men en spegelblank fjord.
Oskar Johansson har hjälpt oss att gallra i den vänstra slänten upp mot berget. Då Oskar är en utbildad skogsman så har han helt koll på vilka träd som skall sparas för att det skall bli både bra och livskraftiga träd kvar. Oskar gallrade även i nedre delarna i den högra slänten, men sparade det övriga till ett senare tillfälle.
Bra uppslutning också på denna andra arbetsdag, arbetsuppgifterna som genomfördes var följande:

 • Vi har rensat upp de nedre delarna av slänterna från det som Oskar hade kapat ned. Då det hade regnat kraftigt under natten så gick det bra att elda upp alltsammans med en gång.
 • På den norra bryggan så flyttades en del av förtöjningsringarna där de inte satt rätt i förhållande till båtplatserna. 
 • Göran Karlsson som till vardags arbetar med tillverkning av stålkonstruktioner erbjöd sej förra året att prova med att malla av de 3 stycken konsoller på den norra bryggan som var i sämst skick. Göran hade nu tillverkat 2 stycken på verkstaden och galvad dessa. Göran och Roger monterade konsoll nummer 1 och 3 räknat från där bryggan börjar. Allt gick bra och förhoppningsvis så skulle Göran snart få tillverkat den tredje konsollen och fått med den till galven så att vi även kan byta denna. Stort tack Göran.
 • Håkan Hansson monterade en gårdslampa på klubbhuset mot parkeringen, det skall även monteras en till gårdslampa på gaveln mot parkeringarna vid ett senare tillfälle.
 • Eskil Torstensson var nere tidigare i veckan och klippte gräset i hamnen med sin trädgårdstraktor. Vi gick runt med trimmer och klippte det gräs som var kvar.

 

Jan Bodgren

2009-05-27

 

Arbetsdag 6 juni 2009

Arbetsledning:
Jan Fridén
Jan Bodgren

Deltagare:
Dennis Edvardsson
Einar Hunn
Jörgen Kinnman
Lars Magnusson
Bo Jangebäck
John Hedlund
Thomas Gunnesson
Anders Börjesson

Även denna morgon var det fint väder men regnskyarna började att torna upp sig i skyn och vid halvtolv tiden så öste regnet ned. Vi avslutade då arbetet för dagen.
Tisdagen den 2 juni så blev vår kran besiktad av Inspecta, allt var i sin ordning och kranen blev godkänd. Det har under åren varit en diskussion hurvida vår kran skall besiktas eller ej. Enligt det regelverk som gäller för denna sortens kranar så skall den besiktas varje år, vilket vi också kommer att göra.
Hygglig uppslutning på denna tredje arbetsdag, men det kan bli bättre. Arbetsuppgifterna som genomfördes var följande:

 • Vi knackade rost och dinitrolade den norra bryggans yttersta konsoller.
 • På den södra bryggan knackade vi rost och dinitrolade ett antal av de balkar som går in till berget. Balkarna under bryggan började vi att knacka rosten men regnet gjorde att vi inte fick dinitrolat dem.
 • Gästbryggan reparerades längst fram där den hade blivit skadat. Utbytta delar oljades sedan.
 • Bojen med tillhörande moring som har legat utanför gästbryggan plockades upp, då den låg i vägen för gästande båtar.
 • Eskil Torstensson har varit nere även denna veckan och klippt gräset i hamnen med sin trädgårdstraktor. Vi gick runt med trimmer och klippte det gräs som var kvar.

 

Jan Bodgren

2009-06-09

 

Arbetsdag 27 juni 2009

Arbetsledning:
Jan Fridén
Jan Bodgren

Deltagare:
Sigmund Seland
Alfred Rapp
Roland Ivarsson
Arne Karlsson

Tunnt med deltagare på denna arbetsdag! 
Jag och Jan F hade väntat oss många fler denna sista arbetsdag före semesterperioden.
Vädret var strålande, varmt och soligt. Blåste dock en del från ost. Arbetsuppgifterna som genomfördes var följande:

 • Sigmund dinitrolade de partier på norra bryggan som var rostknackade förra arbetsdagen, regnet avbröt arbetet den gången.
 • På grund av det låga deltagar antalet på arbetsdagarna så har vi i år endast rostskyddat ca: halva bryggan.
 • Vi byggde 2 st trädgårdsmöbler, bord med fasta bänkar.
 • Ogräsbekämpning och städning på hamnplanen
 • Eskil Torstensson har varit nere även denna veckan och klippt gräset i hamnen med sin trädgårdstraktor. Vi gick runt med trimmer och klippte det gräs som var kvar.

 

Jan Bodgren

2009-06-30

 

Arbetsdag 17 oktober 2009

Arbetsledning:
Jan Fridén
Jan Bodgren

Deltagare:
Einar Hunn
Stig Larsson
Leif Wiksten
Ingmar Karlsson
Ove Sjöstrand
Nils Nilsson
Ronny Johansson
Lars Johansson
Rolf Granat
Göran Karlsson
Sigmund Seland

Många deltagare denna arbetsdag. Vädret var bra, men det blåste kallt från norr.
Det gick så fort att jag glömde att fotografera!
Arbetsuppgifterna som genomfördes var följande:

 • Göran Karlsson hade tillverkat och galvat den tredje konsollen till den norra bryggan. Vi beslöt att vänta med att montera den till våren istället.
 • Vi gjorde en övergång till den övre gräsmattan så att det går att köra upp med en åkgräsklippare, några cementrör och ett antal skottkärror med grus, sen var det klart.
 • Till vänster i backen ned till hamnen så ligger det två brunnar, på den ena hade vi upptäckt att locket var totalt sönderrostat. Det var en stor fara att barn och djur kunde ramla ned. Vem som är ägare till brunnen vet vi inte, men den verkar övergiven. Jan F hade tillverkat ett lock i plåt som vi monterade.
 • Flotten lyftes upp för vintern.
 • Arbetsbåten blev kvar i sjön då Eskil ville använda den till att ta upp bojar. Eskil tar upp arbetsbåten om några veckor istället.
 • Trädgårsmöblerna ställdes in i verkstaden.
 • De två nya konsollernas sprintar som de hänger i berget med var inte riktigt låsta. Vi borrade hål i dessa och låste med saxpinnar.

 

 

Jan Bodgren

2009-10-25

Jakob oljar bryggan.
Arbetsdag 2 maj

Leif oljar bryggan.

Arbetsdag 2 maj.

Thore oljar bryggan.

Arbetsdag 2 maj.

Hans, Henrik och Kjell knackar rost och dinitrolar balkarna.

Arbetsdag 2 maj.

Jan F och Morten monterade ett räcke på rampen till flotten, rampen oljades sedan.

Arbetsdag 2 maj.

Gerhard städade parkeringen.

Arbetsdag 2 maj.

Jan Fridén har tillverkat en skylt om rampavgiften, hur den betalas samt vilka parkeringsregler som gäller i hamnen med bil och trailer.

Arbetsdag 2maj.

Den obligatoriska fikan i strålande vårsol.

Arbetsdag 2 maj.

Då det hade regnat bra under natten så gick det att elda upp riset från gallringen i skogen.

Arbetsdag 23 maj.

Morten lägger ris på brasan.

Arbetsdag 23 maj.

Björn Larsson drar fram ris och städar i slänten.

Arbetsdag 23 maj.

Jan Fridén kapar upp de bitar som var för stora att bära.

Arbetsdag 23 maj.

Göran Karlsson och Roger Andersson byter ut 2 konsoller på den norra bryggan.

Arbetsdag 23 maj.

Göran Karlsson och Roger Andersson byter ut 2 konsoller på den norra bryggan.

Arbetsdag 23 maj.

Konsoll 1 och 3 är nu nya och galvade.

Arbetsdag 23 maj.

Håkan Hanson monterade en gårdslampa mot parkeringen.
Arbetsdag 23 maj.

Vår kran är nu besiktad av Inspecta.

Tisdagen den 2 juni.

Einar Hunn och Lars Magnusson knackar rost och dintrolar konsoller på den norra bryggan.
Arbetsdag 6 juni.

Anders Börjesson knackar rost och dinitrolar konsoller på den norra bryggan.
Arbetsdag 6 juni.

Thomas Gunnesson knackar rost och dinitrolar balkar på den södra bryggan.
Arbetsdag 6 juni.

Jörgen Kinnman knackar rost och dinitrolar balkar på den södra bryggan.
Arbetsdag 6 juni.

Bo Jangebäck knackar rost och dinitrolar balkar på den södra bryggan.
Arbetsdag 6 juni.

Jan Fridén reparerar gästbryggan.

Arbetsdag 6 juni.

Sigmund rostskyddar bryggan.
Arbetsdag 27 juni.

Roland och Jan F bygger nya trädgårdsmöbler.
Arbetsdag 27 juni.

Arne klipper gräset.
Arbetsdag 27 juni.

Alfred städar rampen.
Arbetsdag 27 juni.

Resultatet, två stycken byggda trädgårdmöbler.
Arbetsdag 27 juni.