Klicka på pilen längst ned för att komma till nästa sida

Arbetsdag 12 april 2008

Arbetsledning:
Jan Bodgren
Jan Fridén

Deltagare:
Jakob Wennerberg
Sigmund Seland
Gerhard Hermansson
Kjell Grönvold

Dagen inleddes med snöfall men det övergick i lätt duggregn för att sedan upphöra helt.
Vi inriktade oss på att justera den norra bryggan och sätta fast lösa plankbitar på bryggorna vid kranen och utanför klubbhuset.
Grusplanerna hade fått en del hålor under vintern som nu fylldes igen.
Kontroll av bryggornas balkar genomfördes och allt var i sin ordning förutom de två som är bild på nedan.
Vi kunde inte svetsa denna gång då vädret inledningvis var dåligt.

Planen är att svetsa och reparera dessa balkar på arbetsdagen den 26 april.

Dessutom oljades utemöblerna och placerades ut på sina platser

Jan Bodgren

2008-04-20

Balkarna på den norra bryggan justerades efter vinterns högvatten

Jakob oljade ute möblerna som sedan ställdes ut på sina respektive platser

En av stålbalkarna nästan längst ut på den norra bryggan hade vikt sej i "leden" så att bryggan lutade utåt, se bilden. Vi planerar reparation av denna nästa arbetsdag den 26 april

Denna balken skulle varit reparerad redan förra året, är i mycket dåligt skick. Nytt försök att reparera denna görs på nästa arbetsdag den 26 april

 1