Betalnings information 

 

 

Klubbens Bankgironummer är 5600-4187

Ange vad det är ni betalar för och namn.

Nyhet!
Nu kan du även betala med swish till båtklubben

Swish nummer:
1236 132039

 

Betalningsmottagare:
Båtklubben Sämstad
Ange vad ni betalar för och namn.

 

 

Har ni några frågor, kontakta vår kassör.

Gunvor Bodgren

gunvor@bodgren.com

Tel: 0704-184819