Betalnings information 

 

Alla betalningar sker till vårt Bankgironummer.

Inga kontanta betalningar accepteras. Klubbens Bankgironummer är 5600-4187

Ange vad det är ni betalar för och namn uppgift.

 

Har ni några frågor, kontakta vår kassör.

Gunvor Bodgren