Bilder från arbetsdag 28 april 2018

Hamnen påskveckan 2008.

Anslagstavlan vid klubbhuset.

Fiffig bryggkonstruktion.

Klubbens stolthet och medlemmarnas hjälpreda vid underhållsarbete.

Klubbhuset.

Kranen - för hjälp att lägga i och ta upp; kontakta ..?

Som medlem har du möjlighet att disponera klubbhuset.

4